Dnes má svátek:

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Název
Obec Vlkava

2. Důvod a způsob založení:
Dle zák.č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)

3. Organizační struktura: více zde

4. Kontaktní spojeni:
  4.1 Kontaktní poštovní adresa:
  Boleslavská č.p. 147
  294 43 Vlkava
  4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
  Boleslavská č.p. 147
  294 43 Vlkava
  4.3 Úřední hodiny:

Úřední hodiny OÚ Vlkava

Podatelna:
PO 7.00 - 12.30 hod. a 13.00 - 18.00 hod.
ST 7.00 - 12.30 hod. a 13.00 - 16.00 hod.
PÁ 7.00 - 11.30 hod. a 12.00 - 14.00 hod.

Starosta:
PO 17.00 až 18.00 hod.

Pracovní doba:
PO 7.00 - 12.30 hod. a 13.00 - 18.00 hod.
ÚT 7:00 - 11:30 hod. a 12:00 - 14:00 hod.
ST 7.00 - 12.30 hod. a 13.00 - 16.00 hod.
ČT 7:00 - 12:30 hod. a 13:00 - 15:00 hod.
PÁ 7.00 - 11.30 hod. a 12.00 - 14.00 hod.

  4.4 Telefonní čísla:
  +420 326 307 607
  4.5 Číslo faxu:
  není
  4.6 Adresa internetové stránky:
  www.vlkava.e-obec.cz
  4.7 Adresa e-podatelny:
  http://vlkava.e-obec.cz/search.php?rsvelikost=sab&rstext=all-phpRS-all&rstema=13
  4.8. Další elektronické adresy
  e-mail:
  ouvlkava@tiscali.cz

5. Případné platby lze poukázat
Bankovní spojení:
název banky: Česká spořitelna a.s. Ml.Boleslav; číslo účtu: 483199359/0800
- bezhotovostně na BÚ
- v hotovosti v kanceláři OÚ

6. IČ: 00509001

7. DIČ: Obec není plátcem DPH

8. Dokumenty
  8.1 Seznamy hlavních dokumentů
  Územní plán obce - dokumety zde
  8.2 Rozpočet: rozpočty obce zde (archiv Úřední desky)
případně rozpočet na aktuální Úřední desce zde

9. Žádosti o informace
Kde získat informace:
- ústní dotaz na Obecním úřadě
- písemný dotaz: na adrese Obecního úřadu; pomocí mailu: ouvlkava@tiscali.cz
- e-podatelna na www.vlkava.e-obec.cz

10. Příjem žádostí a dalších podání:

PODATELNA

11. Opravné prostředky:

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
Stížnost
 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

12. Formuláře:
formuláře zde

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací:
- projednáním na OÚ
- informace na internetu zde

14. Předpisy:
  14.1 Nejdůležitější používané předpisy
  naleznete zde
  14.2 Vydané právní předpisy
  Obecně závazné vyhlášky obce zde

15. Úhrady za poskytování informací
  15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací:
  Sazebník úhrad za poskytování informací zde
  15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad
  za poskytnutí informací:

  -

16. Zveřejněné smlouvy:


17. Výroční zpráva podle zák. č.106/1999 Sb.


18. Vyžádané informaceProjekt 2021 - Oprava budovy pavilonu MŠ
Projekt 2019 - Oprava budovy za MŠ
Projekt 2018 - Hřiště pro všechny genera
STROMY SVOBODY
1918-2018
Projekt 2017 - Vlkavská dopravní cyklost


Novinky na
na Úřední desce OÚ
Důležita tel. čísla:
150 Hasiči
155 Záchr. služba
158 Policie ČR

Policie ČR, obvodní
oddělení Dobrovice:

974 877 740


şişli

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl | sph.cz

sisli escort mecidiyekoy escort taksim escort bomonti escort istanbul escort maslak escort umraniye escort atakoy escort besiktas escort bakirkoy escort beylikduzu escort atasehir escort kadikoy escort bishkek escorts tuzla escort bagcilar escort beykoz escort turbanli escort kartal escort maltepe escort bebek escort levent escort pendik escort sisli escort istanbul escort isitme cihazi umraniye escort erotik shop sex shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop